035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

กิจกรรมเด่น พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 30, 2016 - admin - in category กิจกรรม

No Comments

กิจกรรมเด่นในเดือนพฤศจิกายน 2559
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สัปดาห์ความปลอดภัย
17 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ความปลอดภัย ณ โรงงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน
22 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะ รพ.แม่ข่ายของเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 4 ได้เข้านิเทศติดตามทางดำเนินงานของคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.อ่างทอง ซึ่งมีการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการ และยังมีการดำเนินงานศูนย์ Fit for life ซึ่งมีอุปกรณ์ฟิตเนสที่หลากหลายและมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการทั้งเจ้าหน้าที่ รพ. และ ประชาชนทั่วไป

 

ออกกำลังกายวันพุธ
30 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มงานสุขศึกษา และ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ่ายวันพุธ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 

กิจกรรมอื่นๆ

2, 9 พฤศจิกายน 2559: นพ.สัจจพล พงษ์ภมร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการยศาสตร์แก่พนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11,14,18 พฤศจิกายน 2559: นพ.ศรัณย์ ศรีคำ คุณเยาวลักษณ์ เจริญเผ่า และ นพ.พุทธิชัย แดงสวัสดิ์ (แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโครงการอนุรักษ์การได้ยิน แก่พนักงานบริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด

22 พฤศจิกายน 2559: คุณประทิน ไทยแท้ ร่วมตรวจสถานที่ขออนุญาตทำดอกไม้เพลิงร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 พฤศจิกายน 2559: นพ.ศรัณย์ ศรีคำ คุณประทิน ไทยแท้ คุณเยาวลักษณ์ เจริญเผ่า และ นพ.พุทธิชัย แดงสวัสดิ์ (แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์) เข้าสำรวจความเสี่ยงด้านเสียงดัง ในสถานประกอบการ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

admin

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *