035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

กิจกรรมเด่น พฤษภาคม 2559

ธันวาคม 16, 2016 - admin - in category กิจกรรม

No Comments

กิจกรรมเด่นในเดือนพฤษภาคม 2559
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

จัดอบรมในสถานประกอบการ
10 พฤษภาคม 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ คุณวัฒนา สาระขวัญ และ คุณพรรณิภา ตุรงค์เรือง กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันกิจกรรมให้ความรู้ด้านโรคจากการทำงาน และการดูแลสุขภาพ แก่พนักงานบริษัท บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

วันพยาบาลสากล
12 พฤษภาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา รพ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมตรวจวัดไขมัน และให้ความรู้ด้านการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

ให้ความรู้ท่าทางในการทำงาน
18 พฤษภาคม 2559

คณะนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมาฝึกปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านท่าทางการทำงานที่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แผนกคลังยา โดยมีคณประทิน ไทยแท้ ให้คำปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรม

 

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25-26 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นพ.ศรัณย์ ศรีคำ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ โรคจากการทำงาน และ การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 

อบรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงปี 2559
26-27 พฤษภาคม 2559

บุคลากรกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงปี 2559 เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559

 

บรรยาย เรื่อง การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงฯ
27 พฤษภาคม 2559

นพ.สัจจพล พงษ์ภมร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บรรยายเรื่อง การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ให้แก่ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2559

กลุ่มงานสุขศึกษา และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

 

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
31 พฤษภาคม 2559

คุณปิยะนุช อัศวตรีรัตนกุล และคุณประทิน ไทยแท้ ในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องสุพรรณภูมิ รพ.พระนครศรีอยุธยา

 

กิจกรรมอื่นๆ

24 พฤษภาคม 2559: นพ.สัจจพล พงษ์ภมร คุณประทิน ไทยแท้ และคณะนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเดินสำรวจสถานประกอบการ (walk-through survey) ณ บริษัท นวมิตร อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 พฤษภาคม 2559: นพ.ศรัณย์ ศรีคำ บรรยายเรื่อง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และใบรับรองแพทย์ ให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559

31 พฤษภาคม 2559: นพ.สัจจพล พงษ์ภมร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การสูญเสียการได้ยิน และ โรคปอดจากการทำงาน ให้แก่พนักงานบริษัท อิมาเซน แมนแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

admin

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *