035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

กิจกรรมเด่น ธันวาคม 2559

ธันวาคม 31, 2016 - admin - in category กิจกรรม

No Comments

กิจกรรมเด่นในเดือนธันวาคม 2559
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
1 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา รพ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดโรงทานในงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน
6 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะ รพ.แม่ข่ายของเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 4 ได้เข้านิเทศติดตามทางดำเนินงานของคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฯ
6 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ณ สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
7 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.พระนครศรีอยุธยา

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน
13 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะ รพ.แม่ข่ายของเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 4 ได้เข้านิเทศติดตามทางดำเนินงานของคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

 

งานวันคนพิการสากล 2559
15 ธันวาคม 2559

นพ.สัจจพล พงษ์ภมร ร่วมออกหน่วยประเมินความพิการ ในงานวันคนพิการสากล 2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางจังหวัด)

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน
20 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะ รพ.แม่ข่ายของเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 4 ได้เข้านิเทศติดตามทางดำเนินงานของคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

 

นิเทศติดตามการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน
22 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะ รพ.แม่ข่ายของเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 4 ได้เข้านิเทศติดตามทางดำเนินงานของคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.นครนายก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฯ
23 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานสุขศึกษา และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ณ บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

 

งานปีใหม่ รพ.พระนครศรีอยุธยา
28 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และ กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดซุ้มขนมหวาน ในกิจกรรมงานปีใหม่ รพ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

admin

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *