035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

กิจกรรมเด่น สิงหาคม 2559

ธันวาคม 21, 2016 - admin - in category กิจกรรม

No Comments

กิจกรรมเด่นในเดือนสิงหาคม 2559
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

พลังสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน
24-26 สิงหาคม 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ คุณปิยะนุช อัศวตรีรัตนกุล และคุณศรันยา ดีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุม พลังสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน ซึ่งจัดโดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดย นพ.ศรัณย์ ศรีคำ ได้ร่วมนำเสนอการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน “clinic battle” ร่วมกับตัวแทนจาก รพ.ลำปาง และได้ร่วมนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (return to work management) ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยาได้ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
18 สิงหาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน ในโครงการอนุรักษ์การได้ยินของบริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด โดย นพ.ศรัณย์ ศรีคำ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

อบรมโรคจากการทำงาน และการดูแลสุขภาพ
26 สิงหาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท เอ็มเอ็มซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นพ.กิตติพล ไพรสุทธิรัตน แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ โรคจากการทำงาน คุณพรรนิภา ตุรงค์เรือง และคุณวัฒนา สาระขวัญ เป็นวิทยากรในด้านการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

อบรมเรื่องโรคจากการทำงาน
31 สิงหาคม 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง โรคจากการทำงาน ณ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานนวนคร) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

กิจกรรมอื่นๆ

4 สิงหาคม 2559: ศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 สิงหาคม 2559: กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมโครงการแรงงานปรองดอง สามัคคี เทิดไท้ราชินี ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ประกันสังคม ปี  2559

25 สิงหาคม 2559: กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา จัดกิจกรรมตรวจวัดมวลไขมัน ให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ที่สำนักงาน สกสค. พระนครศรีอยุธยา

admin

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *